คำตอบอยู่ที่หัวใจ

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

รักเราไม่เก่าเลย

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

บ่ว่างกำลังเจ็บ

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เขียนโดย ครูวรเทพ

        วันที่ 8 มีนาคม 2562 ในช่วงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ได้มีการกล่าวอำลาของ คุณครูกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัว เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมะขามงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และได้กล่าวให้โอวาทข้อคิด มากมายแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกลุ่มแม่เล่ย์ จำนวน 10 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Open House" ณ โรงเรียนบ้านปางสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์

เขียนโดย ครูวรเทพ

         นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหม่กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ ระหว่างวันที่ 25 - 28  ธันวาคม 2561 ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

เขียนโดย ครูวรเทพ

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา"

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ