ข้อมูลในการติดต่อ
ตั้งอยู่ หมู่ 12 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
Facebook : โรงเรียนบ้านปางสุด
เบอร์โทร 056-200-440
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียนบ้านปางสุด 081-971-1183
เบอร์โทรรองผู้บริหารโรงเรียนบ้านปางสุด 092-545-6987
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

 แผนที่โรงเรียนบ้านปางสุด