HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูชณิตา

         นายสามารถ  ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมทำกิจกรรม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ พุทธศักราช 2562

เขียนโดย ครูชณิตา

   นายสามารถ  ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดี  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562

เขียนโดย ครูขณิตา

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

เขียนโดย ครูวรเทพ

โรงเรียนบ้านปางสุด รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา เอกภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา

สมัครวันที่ 30 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เขียนโดย ครูวรเทพ

โรงเรียนบ้านปางสุด รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา เอกภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา

สมัครวันที่ 1 - 10 ต.ค. 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เขียนโดย ครูวรเทพ

    ชุมนุมเข้าค่ายพักแรมสร้างเครือข่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ประสานใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนโดย จังหวัดนครสวรรค์

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ