เขียนโดย ครูวรเทพ

โรงเรียนบ้านปางสุด รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา เอกภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา

สมัครวันที่ 30 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนบ้านปางสุดมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ใช้เงินงบประมาณ โดยได้กำหนดคุณสมบัติดังนี้

 1. คุณสมบัติ
        1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา
        2. มีใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง และไม่หมดอายุในวันรับสมัคร

 2. กำหนดวันรับสมัคร
        รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนบ้านปางสุด หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
        เอกสารประการสมัคร
            - วุฒิการศึกษา  
            - ใบประกอบวิชาชีพ
            - ใบรับรองแพทย์  
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคลากร

โทรศัพท์ : 097-3096566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : www.facebook.com/pangsudschool

Website : www.banpangsud.ac.th

Line ID 
line

รายละเอียดประกาศรับสมัคร