เขียนโดย ครูวรเทพ

     ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิ พิธีตักบาตร วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด 

      คลิกชมภาพกิจกรรม