เขียนโดย ครูวรเทพ

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านปางสุดได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดปางสุด 

    คลิกชมภาพกิจกรรม