เขียนโดย ครูวรเทพ

     นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแข่งขันระบายสี การเขียนบรรยายเรื่องจากภาพ เรียงความ แต่งกาพย์ฉบัง การแข่งขันท่องอาขยาน การประกวดการแต่งตัวล้อเลียนแบบตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีและขุนช้างขุนแผน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด

    คลิกชมภาพกิจกรรม