เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 สารสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งกระทงนำไปถวาย ณ วัดบ้านปางสุดโดยมีท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภูพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

      คลิกชมภาพกิจกรรม