เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชนและโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษาแล้วนำไปถวาย ณ วัดมอสวรรค์และวัดบ้านปางสุด

         โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกิจกรรมถวายผ้าป่า พร้อมทั้งการฟ้อนรำขบวนแห่เทียน มีท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภูพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

      คลิกชมภาพกิจกรรม