เขียนโดย ครูวรเทพ

     เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่" โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด นายสามารถ ศรีชมภู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่านกวีเอกสุนทรภู่ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคำกลอนที่อนุชนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี

     ดังนั้นโรงเรียนบ้านปางสุดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อนำประวัติ และผลงานของท่านนำเสนอให้แพร่หลาย ให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสยกย่อง เทิดทูน และเกิดความซาบซึ้งในผลงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดงาน