เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561

ครูดารา เฉลิมผจง

MV แอบชอบ : วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด รุ่นที่ 25

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด รุ่นที่ 25

เขียนโดย ครูวรเทพ

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

อ่านต่อ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ