เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561

ครูดารา เฉลิมผจง

MV แอบชอบ : วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด รุ่นที่ 25

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด รุ่นที่ 25

เขียนโดย ครูวรเทพ

   

     โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 

เขียนโดย ครูวรเทพ

    โรงเรียนบ้านปางสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด พร้อมทั้งเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านปางสุด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เขียนโดย ครูวรเทพ

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

อ่านต่อ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ