เขียนโดย ครูวรเทพ

โรงเรียนบ้านปางสุด รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครวันที่ 14 - 18 ม.ค. 2562

โรงเรียนบ้านปางสุดมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ใช้เงินงบประมาณ โดยได้กำหนดคุณสมบัติดังนี้

 1. คุณสมบัติ
        1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาไทย
        2. มีใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง และไม่หมดอายุในวันรับสมัคร

 2. กำหนดวันรับสมัคร
        รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 –  18 มกราคม 2562  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนบ้านปางสุด หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
        เอกสารประการสมัคร
            - วุฒิการศึกษา  
            - ใบประกอบวิชาชีพ
            - ใบรับรองแพทย์  
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 08-1971-1183, 08-2377-8051

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : www.facebook.com/pangsudschool

Website : www.banpangsud.ac.th

Line ID 
line

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร