เขียนโดย ครูวรเทพ

         นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหม่กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ ระหว่างวันที่ 25 - 28  ธันวาคม 2561 ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

 คลิกชมภาพกิจกรรม