เขียนโดย ครูวรเทพ

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา"

         เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

โรงเรียนบ้านปางสุดได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 11 รายการ

เหรียญทอง จำนวน 10 เหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ

ผลการแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ

    - การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

   1. เด็กชายทักษิณ  นาวเหนียว
   2. นางสาวสุธิตา  จีนนะ
   3. นายเพชรรัตน์  ชมนา

ครูผู้ฝึกสอน

   1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
   2. นายยศวริศ  ครุธจันทร์

 

รางวัลชนะเลิศ

    - การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

   1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงค์งาม
   2. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล

ครูผู้ฝึกสอน

   1. นายวรเทพ  วันกาล
   2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

    - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

   1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
   2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม

ครูผู้ฝึกสอน

   1. นายวรเทพ  วันกาล
   2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม